Anh thực sự không kìm được một câu từ đáy lòng mình.

TULAR:
Nó cố ý chọn Thanh Thần thức màu vàng của Yan Luoyue để bắt đầu.

Cô ấy dự định đưa Ling Shuanghun và Wu Manshuang vào thế giới bí mật

TULAR:
Anh ấy đã rất thành thật đi đến cuối danh sách trắng và bắt đầu tìm kiếm chính mình

Khi cô ấy định thuyết phục lần nữa, một bàn tay rơi xuống vai Yan Yuesheng

TULAR:
Những suy đoán trước đây của anh ấy đã được xác nhận đầy đủ nhất.

Anh ta mặc một chiếc áo choàng sẫm màu với những sợi bạc trong áo choàngViền thêu phức tạp

TULAR:
Anh đang suy nghĩ tìm một cái cớ để khiến Diêm Tình Thành đồng ý hai người cùng nhau đi dạo.

Nó giống như một cái cây lớn bị sâu bọ đục khoét

TULAR:
Anh ta thậm chí còn không quên nhiệm vụ mà Yan Luoyue đã giao cho anh ta